OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Informace ředitelky školy k umožnění výuky žákům 1. – 5. ročníku 

Od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin. Účast žáků na vzdělávacích aktivitách ve škole je dobrovolná, probíhající vzdělávání na dálku nebude tímto nikterak dotčeno. 

 

 • Výuka bude probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. 
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školních skupin. V případě nepřítomnosti žáka zařazeného do školní skupiny bude vyžadována od zákonného zástupce jeho omluvenka. Případná taková absence se nebude započítávat do absence uváděné na vysvědčení žáka. 
 • Podmínkou pro zařazení žáka do školní skupiny je podepsané čestné prohlášení, seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory a odpovědné zvážení těchto rizikových faktorů při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách školy zákonným zástupcem žáka. 
 • Každý žák musí dodržovat pravidla provozu obsažená v dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020. 
 • Každý žák budeme mít 2 roušky a ochranný sáček, do kterého je bude moci vložit. Žáci ve škole dostanou štíty, o které se budou sami starat. 
 • Obsah vzdělávání bude vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.  
 • Výuka nebude vedena dle stávajícího rozvrhu. Výuka bude probíhat spíše v blocích, se kterými žáci budou seznámeni. 
 • Z personálních a organizačních důvodů bude zajištěn odpolední blok pouze pro žáky 1. – 4. ročníku do 16:00 hod. Výjimku tvoří jeden žák, který je dojíždějící. Na odpolední blok se vymění pedagogický pracovník. Ranní družina poskytována nebude. Všichni žáci mají   přihlášeny obědy, kdo nebude chodit, je nutné si je odhlásit. Stejným způsobem jako dříve. 
 •  Na odpolední blok ve školní skupině musí být žák přihlášen. Přihláška na odpolední blok se nachází na samostatném listu zde. Žáci donesou přihlášku v pondělí 25. května.
 • Nadále bude probíhat distanční výuka pro žáky, kteří se nezúčastní prezenční výuky. Distanční výuka bude probíhat formou videovýuky , každé pondělí a středu ( čas bude upřesněn) a také formou e- mailů. 

 

Vstup do školy: 

 

7:45 

I. třída – malá třída 

8:00 

II. třída – velká třída 

 

 • Rozdělení žáků do školních skupin bude organizováno v pondělí 25. 5. 2020 příslušným pedagogickým pracovníkem.  
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 

 

Žák může být z účasti na vzdělávacích aktivitách školní skupiny v Základní škole vyloučen: 

 1. Na žádost zákonného zástupce. 
 1. Nebude-li dodržovat aktuálně platná obecná pravidla stanovená krizovými a mimořádnými opatřeními a pravidla stanovená školou. 
 1. V případě, že bude žák vykazovat sebemenší zdravotní problémy (např. bolest hlavy, špatně od žaludku, kašel, rýma, zvýšená teplota apod.) bude vyloučen ze školní skupiny na dobu nezbytně nutnou. 

Dokument ke stažení zde

Přihláška do odpoledního bloku zde

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 zde