OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 

NOVÁ PRAVIDLA K ZÁPISU

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

Podánížádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo velektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:


1. do datové schránky školy, Základní škola a mateřská škola Oslavice, Oslavice 67 (uwy2rg)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, reditelka@zsolavice.cz, (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: vložení do poštovní schránky školy

5. osobní předání je možné po telefonické domluvě(565 555 910)


Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Co bude potřeba k zápisu :

·         Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem

·         Potvrzení od lékaře

·         Rodný list dítěte - přiložte kopii k ověření

 

Ředitelka  školy odešle obratem na e-mail uvedený na Žádosti o přijetí zákonnému zástupci, který Žádost podával, Registrační číslo dítěte a tím potvrdí zákonnému zástupci přijetí Žádosti a zahájení správního řízení.


Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Pokud ještě nemáte potvrzení od lékaře, tak v současné situaci nenavštěvujte osobně lékaře.

 

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor je přílohou této stránky), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je přílohou této stránky.


V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Originální potvrzení od dětského lékaře bude dodán do mateřské školy zákonným zástupcem po ukončení omezení návštěv u lékařů, tedy po uvolnění bezpečnostních opatření vlády ČR.

 

Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.


Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.


Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8. pěti let. 

 Mgr. Miroslava Šulcová, ředitelka ZŠ a MŠ Oslavice

 

Žádost o přijetí dítěte zde

Vyjádření lékaře zde

Plné znění pravidel k zápisu zde

Vzor textu čestného prohlášení doc nebo pdf

Dětský očkovací kalendář zde