OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

V Oslavici dne 12.5.2017

Č.j.: ZŠaMŠOs 20/2017

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání školního roku 2017/2018

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Oslavice, příspěvková organizace, Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla, že

vyhovuje  žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2017/2018

v Základní škole a mateřské škole Oslavici, příspěvkové organizaci,

se sídlem Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí

u dětí  s těmito evidenčními čísly:

MŠ 1/2017 MŠ 2/2017 MŠ 3/2017 MŠ 4/2017 MŠ 5/2017

MŠ 7/2017 MŠ 8/2017

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Oslavice, příspěvková organizace, Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí, a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu.

 

 

Lenka Havlíková

ředitelka základní školy

 

Rozhodnutí

Seznam dětí