Distanční výuka od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k opětovnému uzavření škol i na 1. stupni, bude probíhat od pondělí 19.10. 2020 do 23. 10 2020 on line výuka. V době prázdnin a svátku (od 26. 10. do 30.10) výuka probíhat nebude. V současné době se jedná pouze o jeden týden distanční výuky, proto vypracované písemné úkoly budou zkontrolovány po návratu do školy. Třídní učitelky Vás budou informovat o možnosti telefonických konzultací.

Výuka bude probíhat přes MS Teams. Během dnešního dne rodiče na své maily obdrží heslo a přihlašovací jméno pro děti do MS Teams.

V případě, že by došlo k dalším vládním opatřením, budete informováni o dalším postupu na webových stránkách školy a e-mailem.

Přeji Vám všem hodně zdraví a věřím, že nastalou situaci dobře zvládneme.


Mgr. Miroslava Šulcová

ředitelka školy