Informace k návratu žáků do škol od 30. 11.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1199 dochází od pondělí 30. listopadu 2020 k nástupu žáků do školy celého prvního stupně.

1. stupeň ZŠ: 1. – 5. třídy povinná prezenční výuka ve škole.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Škola provede organizační úpravy tak, aby se výuka konala v homogenních skupinách, které budou tvořit pouze žáci jedné třídy. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Třídní učitelka prostřednictvím e-mailu seznámí žáky 4. a 5. ročníku podrobněji s průběhem výuky.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny.

Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu, je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Školní družina bude v provozu 6,15 - 8,00 hodin a 11,30 - 16,00 hodin. Pro žáky 4. a 5. ročníku do 15:00. Děti jedné třídy budou chodit společně do jednoho oddělení školní družiny. Pro žáky 4. a 5. ročníku bude družina a následně výuka probíhat v polytechnické učebně.

Školní jídelna bude v provozu. Všichni žáci, kteří do školní jídelny chodí, mají oběd automaticky přihlášený. Pokud oběd nechtějí, musí si jej odhlásit.