Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022


Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022

Všechny kroužky jsou bezplatně nabízeny pro žáky 1. až 5. ročníku ZŠ Oslavice.

 

Pondělí – Docvičování - Mgr. Miroslava Šulcová - 13:00 – 13:45

Docvičování s žáky ohrožených školním neúspěchem vedeno zábavnou, ale i naučnou formou. V kroužku žáci opakují látku z vyučování, kterou potřebuji více procvičit a doplnit dle jejich aktuální potřeby.

Úterý – Šikulky – Bc. Jitka Dvořáková - 13:00 – 13:45

Zábavné tvoření různými technikami z různých materiálů s větším zaměřením na keramiku. Kroužek určen pro žáky, které baví tvořit a chtějí se i něco naučit. Cílem kroužku je nejen krásný výrobek, ale i radost z procesu tvoření.

Středa – Náboženství – Josef Drlíček – po vyučování

Středa – Hudební kroužek – Mgr. Eva Havelková – 13:00-13:45

Kapacita 15 dětí. Cílem kroužku je u dětí rozvíjet hudební schopnosti, kladný vztah k hudbě, hudebního cítění, sluchu, fantazii. Seznámit je s hudebními nástroji a zazpívat si.

Čtvrtek – Sportovní kroužek – Anna Čermáková – 13:00 – 13:45

Náplní kroužku jsou různorodé sportovní a pohybové hry či aktivity. Kroužek nemá charakter tréninku a nemá za cíl dosažení špičkové sportovní výkonnosti. Cílem kroužku je u dětí rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti a rozvíjet hrubou motoriku, ale také smyslu fair play za pomocí zábavných sportovních her a použití různého náčiní i bez něj.