Návrat do škol 4.1.2021

Od 4.1. 2021 se do školy vrátí 1., 2. a 3. ročník (výjimka pro malotřídní školy), 4. a 5. ročník se bohužel musí opět uchýlit k online výuce. Rozvrh pro 1., 2. a 3. ročník se nemění, 4. a 5. ročník najde rozvrh své výuky v mailu nebo zde na stránkách v sekci jejich třídy. 

První týden v lednu nebudou kroužky kromě náboženství. 

Školní družina bude stále v provozu stejně jako školní jídelna. Žáci 1., 2. a 3. ročníků mají automaticky přihlášený oběd. Naopak žáci 4. a 5. ročníků ho mají odhlášený. 

Mateřská škola jede beze změny. 

V případě dotazů se obrať na třídní učitele. 

Doufáme, že se brzy opět všichni sejdeme ve škole a přejeme příjemné prožití zbytku prázdnin a úspěšný rok 2021.