OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: ZŠ:566 523 066, MŠ:561 207 577, ŠJ:561 207 579, ŠD:561 207 578 | lenka.havlikova@zsoslavice.cz

V Oslavici dne 5.4.2018

Č.j.: ZŠaMŠOs 13/2018

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Oslavice, příspěvková organizace, Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla, že

vyhovuje žádostem o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

od školního roku 2018/2019

v Základní škole a mateřské škole Oslavice, příspěvkové organizaci,

se sídlem Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí

u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZŠ 1/2018 ZŠ 2/2018 ZŠ 3/2018 ZŠ 4/2018 ZŠ 5/2018 ZŠ 6/2018

ZŠ 7/2018 ZŠ 8/2018 ZŠ 9/2018 ZŠ 10/2018 ZŠ 11/2018

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Oslavice, příspěvková organizace, Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí, a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu.

 

 

Lenka Havlíková

ředitelka základní školy

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 5.4.2018

Dokument zde