OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: ZŠ:566 523 066, MŠ:561 207 577, ŠJ:561 207 579, ŠD:561 207 578 | lenka.havlikova@zsoslavice.cz

V Oslavici dne 14.5.2018

Č.j.: ZŠaMŠOs 26/2018

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání školního roku 2018/ 2019

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Oslavice, příspěvková organizace, Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla, že

vyhovuje žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2018/2019

v Základní škole a mateřské škole Oslavici, příspěvkové organizaci,

se sídlem Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí

u dětí s těmito evidenčními čísly:

MŠ 1/2018 MŠ 2/2018 MŠ 3/2018 MŠ 4/2018 MŠ 5/2018

MŠ 6/2018 MŠ 7/2018 MŠ 8/2018 MŠ 9/2018 MŠ 10/2018

MŠ 11/2018

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Oslavice, příspěvková organizace, Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí, a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu.

 

 

Lenka Havlíková

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 14.5.2018

Dokument zde