Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021 /2022

0001


 

 Termín a doba pro podání žádosti 

 

 

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií se zákonný zástupce dostaví k zápisu do mateřské školy bez dítěte ve dnech 11.5. – 12.5. 2021 vždy v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin. Termín a dobu podání žádosti si zákonný zástupce předem telefonicky dohodne s vedoucí učitelkou Romanou Necidovou  na tel. čísle 565 555 911, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování lidí. 

 

Ve dnech 4.5. až 5.5.2021v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin si mohou zákonní zástupci po telefonické dohodě (datum a čas) vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte, tyto tiskopisy budou na stažení také na stránkách školy www.zsoslavice.cz – dokumenty MŠ

 

Podání žádosti
 Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:


1. do datové schránky školy, Základní škola a mateřská škola Oslavice, Oslavice 67 (uwy2rg)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, reditelka@zsolavice.cz, (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
 4. osobní podání: vložení do poštovní schránky školy 


 Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Co bude potřeba k zápisu:

 


Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a organizace zápisu

Kritéria pro přijetí  děti k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022