Organizace provozu ve školní jídelně školní rok 2020/2021

  • Odhlašování stravy: Děti ZŠ mají obědy automaticky.
  • Vážení strávníci, od září 2020 se upravuje ceny obědů z důvodů neustále se zvyšujících cen potravin.
  • Možnost odhlášení obědů - do 8:00 hodin ráno aktuálního dne, nebo den předem na pozdější změny v odběru nebo rušení stravy nebude brán zřetel.
  • Platby stravného budou probíhat vždy k 15. dni daného měsíce.
  • Výdej produktů ovoce a zelenina do škol v den dodání při obědě.
  • Prosíme všechny rodiče, aby zkontrolovali výši inkasa pro platbu za obědy a svačinky.

Děkuji.


Ceny v ZŠ

6 let22,-
7 - 10 let24,-
11 - 14 let26,-


Ceny v MŠ

Dopolední svačinka MŠ do 6 let12,-
Oběd dětí MŠ do 6 let22,-
Odpolední svačinka MŠ do 6 let10,-
Dopolední svačinka MŠ nad 6 let12,-
Oběd dětí MŠ nad 6 let24,-
Odpolední svačinka MŠ nad 6 let10,-
Cizí strávníci65,-


Děkuji

Radka Bazalová, vedoucí školní jídelny

Mgr. Miroslava Šulcová, ředitelka školy