Informace

V letošním školním roce jsou otevřena 2 oddělení, která navštěvují žáci 1. - 5. tříd naší školy.


Provozní doba školní družiny


6:15 hod. - 7:45 hod.
11:30 hod. - 16:00 hod.


Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné a v termínu odevzdané přihlášky do ŠD.
Žák může být ze ŠD uvolněn i před stanovenou dobou odchodu uvedenou na přihlášce pouze na písemnou žádost rodičů. Pokud dítě nebylo ve vyučování, nemá možnost tento den přijít do ŠD.