Návštěva v polytechnické učebně díky projektu Vybudování specializovaných učeben
Naše škola se v roce 2020 zapojila do projektu s názvem Vybudování specializovaných učeben pod registračním číslem C206.267/00/00/16-062/0004170. Projekt je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a je spolufinancován Evropskou unií. Na základě tohoto projektu spolupracuje naše škola se Základní školou Lavičky, Základní školou Mostiště, Mateřskou školou Mostiště a Základní školou Školní, Velké Meziříčí. Tyto školy dojíždí v pravidelných intervalech do naší polytechnické učebny, společně se zde učí pracovat se speciálními pomůckami a tvoří zajímavé výrobky nejen z keramické hlíny.

Hlavní cíl, který má projekt splňovat, je navýšit kvalitu výuky vybraných předmětů, hlavně tedy pracovních činností. Učebna byla vybavena speciálními pomůckami a technikou zaměřující se na tvorbu výrobků z keramické hlíny, vaření, pečení a dalších činností.

DSC-1272

DSC-1185